Healthy ageing campus

De komende jaren gebeurt er veel op de Healthy Ageing Campus. Het terrein (30 hectare) bevindt zich rond het Universitair Medisch Centrum Groningen, aan de oostkant van het centrum in Groningen.

De Campus is een inspirerend ecosysteem waar onderzoekers en ondernemers samenwerken met overheden op het gebied van innovaties.

Opdracht

Ontwikkel een vrijstaand beeld met daarop alle Healthy Ageing Campus gebouwen.

  • Klant

    UMCG

  • Jaar

    2023

  • Dienst

    Illustratie

ILLUSTRATIE

Plattegrond

Samen met de RUG en de gemeente wordt er gewerkt aan de gebiedsvisie. Zo vindt er (her)ontwikkeling plaats van gebouwen en hoe deze aansluiten op omliggende stadsdelen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bouwmassa, kleur- en materiaalgebruik, vormentaal, uitstraling, inrichting van het openbaar gebied, groencompensatie, gebouwd erfgoed, duurzaamheid en waterbeheer.

Het structuurplan van de architect vormde de basis voor onderstaande plattegrond. De Campus is vervolgens opgebouwd in de UMCG huisstijl.

Om mensen te informeren over alle ontwikkelingen op de Campus en het UMCG van de toekomst is er een website gelanceerd: umcgbouwt.nl