Inkopen met impact

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met zo’n 16.000 medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de volwassenen en jongeren in inrichtingen. De DJI werkt op vele manieren met de justitiabelen samen aan voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij. Zo willen zij in de toekomst (nog meer) duurzame samenwerkingen met het bedrijfsleven aangaan. Door het bedrijfsleven te koppelen aan mensen in detentie helpt de DJI de justitiabelen met het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan, bijvoorbeeld door het leren van een vak.

Opdracht

Verduidelijk het inkoopbeleid met behulp van een uitleganimatie.

  • Klant

    DJI

  • Jaar

    2016

  • Dienst

    Explainer video, infographic

RONDLEIDING

Penitentiaire Inrichting

Het inkoopbeleid is een ingewikkeld traject waarbij veel partijen en langlopende (duurzame) contracten met leveranciers gemoeid zijn. In korte tijd hebben wij ons verdiept in het onderwerp om beter grip te krijgen op de materie.

Brainstormsessie

Heel bijzonder was de rondleiding op locatie in de Penitentiaire Inrichting in Vught. In deze PI zijn negen unieke afdelingen (regimes) te vinden waaronder een Extra beveiligde inrichting (EBI), Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en een Terroristenafdeling (TA). Na de rondleiding volgde een vruchtbare brainstormsessie met het hele team en konden we aan de slag met het script. 

Script & Storyboard

Vervolgens hebben we het script uitgeschetst in het storyboard. De eerste versie was een simpele zwart wit versie. Na positieve feedback van het DJI team pasten we deze aan in de nieuwe stijl die we voor ze hebben ontwikkeld. 

EINDRESULTAAT

Inkopen met impact

Bij het ontwerp van de stijl hebben we gekozen om de lijn een belangrijke rol te geven, denkend aan de strepen van het stereotype boevenpak maar ook aan de tralies.

Insluiten was daarnaast iets dat we letterlijk konden laten zien door de gedetineerde en daarmee het beeld te omlijnen. De elementen van de overheid huisstijl (zoals het splitscreen) hebben we terug laten komen in de animatie.