Medische disposables

In de zorg wordt veel gebruik gemaakt van medische disposables; wegwerpproducten zoals handschoenen, schorten en injectiespuiten die vaak maar één keer gebruikt worden en daardoor een grote milieu-impact hebben. Tot nu toe ontbrak het aan een goed inzicht in de milieu-impact van disposables, waardoor gerichte acties lastig te plannen waren.

Een werkgroep vanuit de NFU heeft aan de hand van inkoopdata, materiaalanalyses en impact-inschattingen een longlist van de 50 medische disposables opgesteld met de grootste geschatte milieu-impact. Deze lijst is verfijnd tot een shortlist van 22 producten waarvoor op korte termijn de meeste milieuwinst te behalen valt.

Opdracht

Visualiseer de onderzoeksresultaten van de landelijke inventarisatie medische disposables UMC's

  • Klant

    Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

  • Jaar

    2024

  • Dienst

    Datavisualisatie

Iconen

Voor ieder onderzocht product op de shortlist hebben we een eigen en herkenbaar icoon ontwikkeld.

R-ladder

De opgestelde adviezen zijn geformuleerd op basis van de R-ladder. Voorbeelden zijn het reduceren van gebruik (refuse en reduce), het overstappen naar herbruikbare producten (reuse), of oplossingen voor betere recyclingmogelijkheden (recycle). Voor snellere duiding hebben we de R-ladder ook iconisch vorm gegeven.

DATAVISUALISATIE

Circulaire zorgsector

Er is hard gewerkt en vooral goed samengewerkt binnen alle UMC’s om dit onderzoek mogelijk te maken. Met de shortlist kunnen zorgverleners en zorginstellingen gericht aan de slag om hun grondstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.

Dit onderzoek is een deelproject van de Green Deal Duurzame zorg en vormt een belangrijke stap richting een circulaire zorgsector in 2050.