HLaaS

Het onderzoeksproject ‘Healthy Living as a Service’ zet zich in om de leefstijl van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) preventief en blijvend te verbeteren met behulp van slimme technologie (AI). Het doel is om hiermee een structurele verbetering te realiseren van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onder leiding van Claudine Lamoth, Wetenschappelijk directeur van het Health Technology Research & Innovation Cluster (HTRIC).

Opdracht

Ontwikkel een visueel format waarin de componenten van HLaaS uitgewerkt worden.

  • Klant

    HTRIC

  • Jaar

    2022

  • Dienst

    Infographic, Slide deck, Banner

SLIDE DECK

Het proces

Belangrijk bij het ontwerp was een bottom-up approach om mensen met een lagere sociaal economische status te betrekken. Gekozen is om een praatplaat te ontwikkelen om makkelijk(er) het gesprek op gang te brengen. Praatplaten nodigen uit tot dialoog omdat je over de visuals kunt praten in plaats van dat je als zender een verhaal uitstort over je ontvanger. Ook kun je zo zelf de route en volgorde bepalen van alle verschillende werkpakketten (acties binnen het project) en de ontvanger vragen wat hij of zij ziet.

De elementen hebben we in een top-down isometrische stijl vormgegeven om zo de omvang van het project weer te geven. Hierbij hebben wij de stad Groningen, haar inwoners en de wearables centraal gezet.

EINDRESULTAAT

HLaaS symposium

De praatplaat is voor het eerst getoond bij de Kick-off bijeenkomst op 27 oktober 2022 tijdens een HLaaS symposium. Close-ups van de infographic zijn in een slide deck geplaatst om in te zetten tijdens presentaties.