Duurzaam bouwen

Bowinn is een plek waar kennis en innovatie samenkomen. De campus is een broedplaats voor ondernemers, studenten en onderzoekers uit Noord-Nederland die kansen zien op het gebied van industrieel- en gasloos bouwen. Alleen al in Friesland moeten 290.000 woningen van het gas af. 

Opdracht

Ontwikkel een animatie die uitleg geeft over de proeftuin in Dokkum.

  • Klant

    Bouwcampus Noord Nederland

  • Jaar

    2019

  • Dienst

    Explainer video

De bouw- en installatiesector staan voor grote uitdagingen; een groot tekort aan woningen, de energietransitie, circulair- en biobased bouwen en industrialisatie van bouwprocessen. Alles gaat in een hoog tempo, terwijl er op de productie een grote druk ligt, mede door een substantieel tekort in arbeidsplaatsen.

Bowinn helpt en ondersteunt ondernemers in deze trajecten door het organiseren van kennissessies, masterclasses, congressen en het opbouwen van proeftuinen om realisatie hiervan te versnellen. Door gezamenlijk te experimenteren in proeftuinen ontstaan betere oplossingen voor de bouw- en leefomgeving.

Bouwtekeningen

De inhoud lag tekstueel al klaar, aan ons werd gevraagd om mee te denken over een goed visueel format voor de uitleganimatie. Op basis van de huisstijl van Bowinn hebben wij een nieuw beeld ontwikkeld. Gekozen is voor een grafische illustratiestijl die aansluit bij bouwtekeningen.

Samenwerking

Een andere manier van denken en werken is nodig in de bouw en met de animatie wil Bowinn meer sectoren en ondernemers aanspreken die ook efficiënter en duurzamer willen bouwen. Alle opgedane kennis op de campus wordt gedeeld met de buitenwereld. 

EXPLAINER VIDEO

Bouw mee aan de toekomst van Nederland